Ocena brak

xDSL (xDigital Subscriber Line)

Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013

xDSL (xDigital Subscriber Linę) - cyfrowe łącze abonenckie realizowane w różnych technikach transmisyjnych, umożliwiających dostęp do przewodowych usług szerokopasmowych i szybkiej transmisji danych.

Łącza przewodowe xDSL działają w zasięgu najwyżej 10 km, korzystając z klasycznych kabli miedzianych zainstalowanych w bezpośrednim otoczeniu abonenta. Obecnie stanowi ono jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii szerokopasmowych.

Obejmuje kilka niezależnie się rozwijających odmian, znajdujących się na odmiennych etapach realizacji i udostępniających różne szybkości transmisji - z których najbardziej znanymi są łącza: ADSL, CDSL, HDSL, IDSL, RADSL, SDSL i VDSL.

Podobne prace

Do góry