Ocena brak

Wzrost znaczenia Brandenburgii XVII / XVIII wieku

Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012

 

W 1637 r. Brandenburgia otrzymała po wygasłej dynastii książąt szczecińskich otrzymała część Pomorza. Absolutyzm jaki wzmacniał się w Brandenburgii pozwolił umocnić się jej politycznie.

Jako jeden z najważniejszych krajów Rzeszy Niemieckiej. Posiadłości elektorów brandenburskich w Prusach pozwalały im spokojnie rozwijać się. W połowie XVII w. przez Brandenburgię wiodły główne szlaki handlowe do Morza Północnego i Bałtyckiego.

Był to przede wszystkim kraj rolniczy. Wielkim sukcesem Brandenburgii było przyznanie przez sejm polski 1611 r. lenna w Prusach Książęcych. Lenno zostało przekazane dziedzicznie. Faktycznie w posiadanie Prus Książęcych weszli Hohenzollernowie brandenburscy w kilka lat później (1618) po śmierci ks. Albrechta Fryderyka.

Ten nabytek było to jedyne terytorium nie wchodzące w skład Rzeszy Niemieckiej, co poważnie wzmocniło ich pozycję wobec cesarza, a na początku XVIII w. ułatwiło im osiągnięcie godności i tytułu królewskiego jako królów w Prusach. Absolutyzm brandenbursko-pruski, wykształcony w II połowie XVII w. wyrósł opierając się na silnej armii i skarbie.

W 1656 r. podczas potopu szwedzkiego Fryderyk Wilhelm zerwał związki lenne z Polską. W latach 1674-1679 prowadziła wojnę ze Szwecją. Brandenburgii pomagała Dania. Uzyskała w tej wojnie duże zyski terytorialne.

Następca Wielkiego Elektora Fryderyk III (1688-1713), uzyskał on w 1701 r. tytuł królewski, jego następca Fryderyk Wilhelm I (1713-1740) skierował Prusy na skrajny militaryzm.

Podobne prace

Do góry