Ocena brak

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Moc skargi o wznowienie postępowania

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Skarga ma moc względnie suspensywną. Wniesienie skargi o wznowienie postępowania nie tamuje wykonania zaskarżonego orzeczenia. W razie uprawdopodobnienia że zgłaszającemu wniosek grozi niepowetowana szkoda, sąd może wstrzymać wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Podobne prace

Do góry