Ocena brak

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Legitymacja do żądania wznowienia postępowania

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie reguluje legitymacji do żądania wznowienia posterowania, stanowi jedynie, że postępowanie to może być wszczęte na żądanie nigdy z urzędu.

Z rozwiązań prawnych wynika, że legitymacje do złożenia skargi o wznowienie postępowania mają strony oraz uczestnik na prawach strony, uczestnicy dopuszczeni przez sąd do udziału w postępowaniu. Sporządzenie skargi o wznowienie postępowania, gdy właściwy do jej rozpoznania jest NSA jest objęte przymusem zastępstwa.

Legitymację do żądania wznowienia postępowania ma prokurator oraz RPO.

Podobne prace

Do góry