Ocena brak

Względna kontrastowość drukowania

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Ustalanie względnej kontrastowości drukowania Krel (%) jest w pewnym sensie alternatywą wobec pomiaru przyrostu wartości tonalnych, szczególnie w zakresie 3/4 tonu.

Druk powinien mieć możliwie dużą kontrastowość, a zatem dużą gęstość optyczną w tonie pełnym przy otwartych polach rastrowanych (optymalnej różnicy rastrowej wartości tonalnej). Zwiększenie nadawania farby, a przez to poszerzenie się punktów rastrowych powoduje wzrost kontrastowości. Postępowanie takie jest sensowne tylko do pewnej granicy, potem bowiem punkty rastrowe mają skłonność do wyraźnego przyrostu wielkości i zasklepiania się, szczególnie w cieniach. Skutkiem tego niezadrukowana powierzchnia białego papieru ulega zmniejszeniu i kontrastowość ponownie się zmniejsza. Jeżeli nie dysponuje się urządzeniem pomiarowym z wyświetlaczem, bezpośrednio podającym wielkość względnej kontrastowości, to można ją obliczyć za pomocą równania lub wyznaczyć z nomogramu siatkowego FOGRA. (Wzór obliczania podany jest w rozdz. 3.5.3).

Pogorszenie się w czasie drukowania nakładu względnej kontrastowości, pomimo zachowania stałej wartości gęstości optycznej tonu pełnego, może wskazywać na konieczność umycia obciągu. Przy prawidłowej gęstości optycznej tonu pełnego można ocenić na podstawie ustalonej wartości względnej kontrastowości druków wpływ następujących czynników na wynik drukowania: h odtaczania i wielkości nacisku,

■    obciągu offsetowego i jego podkładu,

■    zwilżania,

■    farby drukowej i środków pomocniczych.

Ponieważ wartość względnej kontrastowości druków,

w przeciwieństwie do przyrostu wartości tonalnej, jest bardzo mocno zależna od aktualnej (zmieniającej się w czasie drukowania) wartości gęstości optycznej tonu pełnego, dlatego jej wielkość nie może być przyjmowana jako zmienny parametr dla standaryzacji. Z tego też powodu znaczenie jej w ostatnim czasie znacznie zmalało.

 

Podobne prace

Do góry