Ocena brak

Wzbogacanie żywności

Autor /mirela Dodano /05.05.2014

Wzbogacanie żywności, zwane inaczej fortyfikacją (fortification — wzmocnienie lub enńchment — wzbogacenie) jest to dodawanie jednego lub kilku niezbędnych składników odżywczych do wybranego produktu powszechnego spożycia, w celu skorygowania lub zapobieżenia rozległym niedoborom tych składników w populacji, zbilansowania profilu odżywczego produktu lub wyrównania strat spowodowanych jego przetwarzaniem.

Jak wynika z powyższej definicji, można wyróżnić trzy podstawowe odmiany fortyfikacji: interwencyjną, wyrównawczą i polepszającą.

Fortyfikacja interwencyjna zorientowana jest bezpośrednio na zapobieganie i zwalczanie określonych niedoborów. W tym przypadku składnik odżywczy w znaczących ilościach dodawany jest do starannie dobranych produktów —- nośników (oehicle), bez względu na to czy naturalnie występuje on w tych produktach, czy też nic. Zwykle poziom fortyfikacji interwencyjnej jest tak dobrany, by konsumowana przeciętnie ilość wzbogacanego produktu pokrywała od 30 do 100% zalecanego dziennego spożycia danego składnika pokarmowego. Przykładami takiego wzbogacania mogą być: jodowanie soli kuchennej w celu zapobiegania występowaniu wola prostego, dodawanie witaminy A do przetworów zbożowych lub cukru - - w celu zwalczenia kseroftalmii, a także fluorkowanie wody — w ramach profilaktyki próchnicy zębów. W przypadku fortyfikacji interwencyjnej stosunkowo duże jest niebezpieczeństwo doprowadzenia u części społeczeństwa do niepożądanego w skutkach nadmiaru lub objawów toksyczności, dlatego decyzja o jej wprowadzeniu wymaga starannego rozwazenia.

Fortyfikacja wyrównawcza ma miejsce wtedy, gdy celem bezpośrednim jest podniesienie wartości odżywczej produktu żywnościowego. Z tą odmianą fortyfikacji mamy do czynienia w przypadku dodawania tiaminy i żelaza do mąki pszennej lub ryżowej — w celu skompensowania strat tych składników wywołanych procesem przetwórczym i niskiej ich biodostępności lub przy wzbogacaniu soków owocowych w witaminę C w celu wyrównania naturalnych różnic w jej zawartości i strat podczas przechowywania. 

 

Podobne prace

Do góry