Ocena brak

Wyżyny Polski

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

*Wyż Śląska: wysokość od 250 - 300 max: 400 - g. Św. Anny. W podłożu zalegają utwory paleozoiczne z pokładami węgla kamiennego, na nich leżą Triasowe dolomity, łupki i piaskowce. W mało odpornych łupach powstały obniżenia terenowe. Gdzieniegdzie zachowały się osady z najstarszych zlodowaceń.

*Krakowsko-Częstochowska ciągnie się od Krakowa po Wieluń. Zbudowana głównie z wapieni jurajskich, Odcinających się ostrą krawędzią od Wyż Śląskiej i zapadających się ku północnemu zachodowi. Wzniesienia występują w postaci wzgórz. Najwyższym punktem jest Zamkowa Góra 504. Koło Krakowa utworzono Ojcowski Park Narodowy. Na tej wyżynie jest również kras podziemny, niestety jaskinie od dawna są zdewastowane przez zwiedzających.

*Niecka Niedziańska- stanowi obniżenie wys od 200-300, max 415, położona między Wyż Kielecką a Krakowsko-Częstoczowską . Południowo zachodnią część regionu pokrywają lessy, na których utworzyły się żyzne czarnoziemy.

*Góry Świętokrzyskie. dzielą się na szereg pasm górskich i obniżeń. Łysica 612 - pokrywają ją gołoborza rumowiska skalne z kalcytów Karbońskich. Jaskinia raj wyróżnia się bogactwem zniszczonych form

*Wyż Sandomierska - część pogórza Świętokrzyskiego. Na podłożu Lessowym utworzyły się czarnoziemy

*Wyż Lubelska. 200-300. Większość jej obszaru pokrywają lessy. Podłoże pod lessowym jest proste, lecz lessowe silnie pofałdowane. We wschodniej części regionu są utwory Karbońskie, zawierając węgiel kamienny.

Podobne prace

Do góry