Ocena brak

Wyżyna KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WYŻYNA, dawniej Jura Krakowsko-Częstochowska, wsch. część Wyż. Śląsko-Krakowskiej; rozciąga się od Krakowa w kierunku pn.-zach. po Częstochowę; wys. 300–500 m (maks. do 512 m k. Jerzmanowic); zbud. z wapieni górnojurajskich; najwyższa w części środk. i pd.-wsch., łagodnie pochylona ku pn.-wsch., na zach. opada stromą, ok. 100-metrową krawędzią (kuesta); ponad powierzchnię wyżyny wznoszą się liczne skrasowiałe skałki wapienne (ostańce), niekiedy z ruinami dawnych zamków (Ojców, Rabsztyn, Ogrodzieniec, Olsztyn); liczne jaskinie krasowe (m.in. Łokietka, Ojcowska, Zbójnicka) z wykopaliskami z okresu neolitu; głębokie doliny (m.in. Prądnika, Będkowska); ze źródeł krasowych wypływają liczne rzeki (Warta, Czarna Przemsza, Pilica, Szreniawa); znany region turyst. z licznymi obiektami przyrody chronionej: Ojcowski Park Nar., Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych (Dłubniański, Dolinek Podkrakowskich, Orlich Gniazd, Stawki, Tenczyński), liczne rezerwaty; pieszy szlak turyst. Orlich Gniazd.

Podobne prace

Do góry