Ocena brak

Wyzwolenie Ameryki Łacińskiej

Autor /Titussss Dodano /02.05.2013

W jej krajach, zaliczanych na ogół do Trzeciego Świata, trwał proces wyzwalania się z nędzy materialnej,a często także z ekonomicznej i politycznej supremacji Stanów Zjednoczonych oraz z feudalnej strukturyspołeczeństwa i państwa. Niektórzy teologowie, uznając konieczność tego procesu, pragnęli go przyspieszyći opowiadali się za rewolucyjnymi zmianami, przyjmując teorię chrześcijaństwa rewolucyjnego.

Dla jej protagonistów i zwolenników punktem wyjścia było stwierdzenie, że w dotychczasowym nauczaniukościelnym odłączano Odkupienie od żądania sprawiedliwości. Kościół zaś, ograniczając się do pełnieniapaternalizmu, przyzwyczaił biednych do biernego przyjmowania dobroczynności zamiast do czynnegodomagania się sprawiedliwości. Uznawano za konieczne przeprowadzenie chrześcijańskiej rewolucjii ukształtowanie nowego chrześcijaństwa.

Kontekstem powstania teorii rewolucji były wydarzenia w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Dominikanie,gdy zamordowano w niej (1961) dyktatora Rafaela Trujillo. W wyborach następnego roku prezydentemzostał Juan Bosch, który ogłosił (1963) bardzo liberalną konstytucję, przyjmując do rządu nawetkomunistów. Strącony przez wojskowych, powrócił po dwóch latach do władzy prezydenckiej i przywróciłkonstytucję, lecz został ponownie obalony wskutek interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych. Podwpływem Dominikany doszło do wojskowych przewrotów w Brazylii, Boliwii i Gwatemali. Nie tylkolewica, ale i progresywni (lewicujący) katolicy nabrali przekonania, że tylko rewolucyjne zmiany strukturmogą wprowadzić stabilizację i rozwój.

Nie wystarczał im społeczny dialog z marksistami, uważali,że trzeba współdziałać z komunistycznymi rewolucjonistami. W Kolumbii Camilo Torres z Frente Unidoprzystąpił do takiej współpracy, uznając, że bogactwa i władzę posiada mała garstka ludzi, od którejnie należy oczekiwać, by dokonała zmian strukturalnych na swą niekorzyść. Trzeba więc prowadzić z niąwalkę, a księża nie mogą od tego stronić, gdyż rewolucyjne działanie jest świadczeniem chrześcijańskiejmiłości.

Ideologia chrześcijaństwa rewolucyjnego głosiła, że Ameryka Łacińska włącza się w walkę z uciskiemcałego ludu, a nie tylko klasy robotniczej. Ucisk ten jest konsekwencją wprowadzenia z zewnątrz kapitalizmui aby walczyć z nim skutecznie, należy zbudować socjalizm i wyeliminować warstwy społecznezwiązane ż dominacją zewnętrzną. Walka ta przybierze niekiedy znamię przemocy, ale inaczej nie usuniesię przemocy, zinstytucjonalizowanej od wieków.

W krajach latynoamerykańskich teoria chrześcijaństwa rewolucyjnego wywierała duży wpływ na duchowieństwoi jego działalność. Niektóre rządy, powołując się na bezpieczeństwo narodowe i obronęprzed komunizmem, zastosowały surowe represje wobec niego, nie wyłączając zabijania, więzienia lubwydalania księży, zakonników i zakonnic z kraju.

Podobne prace

Do góry