Ocena brak

Wywołane potencjały wzrokowe

Autor /kajaK Dodano /13.12.2012

Badanie to różnicuje choroby siatkówki od chorób nerwu wzrokowego. Pozwala na rozpoznanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w odcinku pozagałkowym, określenie zdolności widzenia niemowląt i małych dzieci, ocenę czynności części nerwowej układu wzrokowego w oczach z nieprzejrzystymi ośrodkami optycznymi, a także umożliwia wykrywanie symulacji. Interpre­ti cj a zapisu ver możliwa jest dla schorzeń układu wzrokowego /lokalizowanego poza siodełkiem tureckim (po miejscu skrzyżowania nerwu wzrokowego). W przypadkach chorób ■erwu wzrokowego badanie może pomóc w określeniu lokalizacji i miejsca uszkodzenia nerwu, ;ak i dostarczyć informacji prognostycznych.
Badanie wywołanych potencjałów wzrokowych ver połączonych z wynikami badania erg eogpozwala ocenić w całości układ wzrokowy, poczynając od fotorcceptorów siatkówki czopki i pręciki), poprzez wszystkie warstwy siatkówki i nerw wzrokowy, kończąc na ośrod­kach wzrokowych i korze potyliczne.
Badanie przebiega podobnie jak w elektroencefalografii (EEG). Elektrody aktywne (płytkowe lub igiełkowe) umieszcza się na skórze w okolicy potylicznej w linii środkowej. Elektrody obojętne mogą być nakładane na płatki uszne, elektrody uziemiające na czoło (patrz: „Badanie potencjałów wywołanych", ryc. 6-5). Elektrody te łączone są z. aparatem encefalograficznym oraz oscyloskopem połączonym z aparaturą komputerową. Komputer sumuje wyniki, uśrednia je i przedstawia w postaci zapisu krzywej. Najczęściej badanie wykonuje się, stosując pobu­dzenie jednego oka serią błysków, przy zasłoniętym drugim oku. Po każdej serii stymulacji rejestruje się odpowiedź korową zarówno po stronic oka pobudzonego, jak i po stronie przeciwnej. Następnie badanie powtarza się dla drugiego oka, uprzednio zasłoniętego.

Podobne prace

Do góry