Ocena brak

Wywiad z rodzicami ucznia

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Wywiad z rodzicami gromadzi m.in. takie informacje, jak:

- dane o rodzicach i rodzeństwie,

- warunki życiowe rodziny,

- przebieg ciąży i porodu,

- rozwój psychofizyczny dziecka od najwcześniejszego okresu życia,

- przebyte choroby i urazy,

- przebieg nauki szkolnej (m.in. objawy i zakres trudności w nauce, podejmowane środki zaradcze, motywacja do nauki), z uszczegółowieniem kwestii związanej z badaniem ucznia,

- ewentualne obciążenia dziedziczne w rodzinie odnośnie zaburzeń dyslektycznych.

Zdarza się, że niekiedy badający jest pozbawiony tego elementu badań, jakim jest wywiad, gdyż uczniowie starsi wiekiem niechętnie przychodzą do poradni z rodzicami. Wówczas informacje uzyskane ze szkoły i rozmowa z uczniem muszą go częściowo zastąpić.

Podobne prace

Do góry