Ocena brak

Wytrzeszcz postępujący

Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013

Wytrzeszcz postępujący jest groźnym dla narządu wzroku powikłaniem nadczynności tarczycy. Występuje w przypadkach choroby Basedowa z niedużym powiększeniem tarczycy, po chirurgicznym subtotalnym wycięciu tarczycy w tej chorobie, pod wpływem wstrząsów emocjonalnych lub bez wyraźnej przyczyny.

Etiologia jest dotąd mało wyjaśniona. Podejrzewa się, że w tkankach okołogałkowych i mięśniach ocznych dochodzi do odkładania kompleksów immunologicznych oraz następowego odczynu zapalnego.

Objawy kliniczne. Występuje nagle (w ciągu kilku dni) lub stopniowo (w ciągu kilku tygodni) nasilenie istniejącego uprzednio wytrzeszczu, pojawiają się obrzęki powiek górnych i dolnych, obrzęk spojówek, niekiedy owrzodzenie rogówki, niedomykalność do-wiek, podwójne widzenie, ograniczenie ruchów gałek ocznych, szczególnie ku górze.

Leczenie. Konieczne jest leczenie okulistyczne, miejscowe stosowanie hydrokortyzonu i antybiotyków, noszenie ciemnych o-kularów, nierzadko zeszycie powiek. W przypadkach szybko postępującego wytrzeszczu i znacznych zmian zapalnych stosuje się leki steroidowe, początkowo w dawkach wysokich, np. prednizon (Encorton) 50—60 mg/ /d przez 2—3 tygodnie, co nierzadko pozwala na zmniejszenie wytrzeszczu oraz zmian naciekowo-zapalnych, zmniejsza diplopię i bóle gałek ocznych. W następnych tygodniach terapii steroidowej dawki prednizonu należy stopniowo zmniejszać, aż do całkowitego odstawienia leku. Inne leki immunosu-presyjne są rzadziej stosowane. Znaczenie pomocnicze ma wysokie ułożenie głowy oraz podawanie leków moczopędnych, w celu o-graniczenia obrzęków. U większości chorych po okresie narastania objawów dochodzi w następnych miesiącach do stopniowego zmniejszania się wytrzeszczu i ustępowania zmian chorobowych.

Energiczne leczenie przeciwtarczycowe, chirurgiczne usunięcie tarczycy, leczenie jodem promieniotwórczym — są przeciwwskazane, ponieważ zwykle dochodzi do nasileie przeciwtarczycowe, i tarczycy, leczenie jo-fm —- są przeciwwska-le dochodzi do nasilenia wytrzeszczu złośliwego po tych zabiegach. W przypadkach przebiegających z nadczynnością tarczycy należy podawać ostrożnie małe dawki leków przeciwtarczycowych przez długi czas.

 

Podobne prace

Do góry