Ocena brak

WYSZOMIRSKI JERZY, pseud. Wysz. i in.

Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012

WYSZOMIRSKI JERZY, pseud. Wysz. i in., ur. 23 X 1900 w Zambrowie (Łomżyńskie), zm. 2 VI 1955 w Łodzi, publicysta, poeta, tłumacz. W czasie studiów polonist. na USB w Wilnie rozpoczął twórczość poet. (druk. w pismach „Gospoda Poetów" i „Ponowa"), 1925-30 był nauczycielem w wil. szkołach średnich. Podczas okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu uniw. w Warszawie, 1945 osiadł w Łodzi. Zmarł śmiercią samobójczą. Współpracował gł. z wil. „Słowem" (1923-39), także z warsz. „Wiadomościami Lit." i lwow. „Sygnałami", po wojnie z łódz.-warsz. „Tygodniem", publikując szkice i felietony (m. in. o tematyce lit.) cenione za samodzielny i wnikliwy sąd, walory stylu i wrażliwość obserwacji (wybór Spod kreski 1968); ponadto zbiory wierszy (Całopalenie 1923, Chwile niepokoju 1924, Nowoczesne 1930), powieści (druk. w prasie), słuchowiska radiowe. Znawca klas. literatury ros., tłumaczył gł. N. Gogola, A. Czechowa i L. Tołstoja.

Podobne prace

Do góry