Ocena brak

Występowanie obustronne i profilaktyczna stabilizacja drugiego stawu biodrowego

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Zwiększone ryzyko wystąpienia złuszczenia w prze-ciwstronnym stawie biodrowym nie budzi dyskusji. Istnieją jednak sprzeczne doniesienia na temat częstości występowania choroby obustronnie, wahające się od 20 do 80%. Częstość obustronnego mzgku rozpoznawanego w pierwszym badaniu waha się, według piśmiennictwa, od 8 do 27%. Odsetek ten znacznie wzrasta w czasie obserwacji prowadzonej do zakończenia wzrostu, osiągając, według niektórych autorów, nawet 80%. Różnice te wynikają prawdopodobnie z zastosowania różnych technik radiologicznych w diagnostyce mzgku oraz różnych metod obserwacji i czasu jej trwania. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że tzw. stan przed-złuszczeniowy, a więc wstępna faza mzgku, charakteryzuje się klinicznie i radiologicznie niewielkimi objawami i może być dość często przeoczona zarówno przez radiologów, jak i ortopedów. Dotyczy to w równym stopniu oceny aktualnie przebiegającej choroby, jak i odległych jej skutków, kiedy to typowa dla przebudowy kostnej po przebyciu mzgku deformacja typu pistol grip jest określana przez radiologów jako prawidłowe stawy biodrowe, a jedynym objawem klinicznym może być objaw Dreh-manna, który z kolei bardzo często nie jest badany przez ortopedów.

Obserwacje te świadczą o tym, że u chorych z jednostronnym mzgku nie można uznać drugostronnego stawu biodrowego za zdrowy, pomimo to jednak profilaktyczne leczenie operacyjne „zdrowego” stawu biodrowego ma tyle samo zwolenników co przeciwników.

 

Podobne prace

Do góry