Ocena brak

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA IRLANDII

Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012

 

Irlandia nigdy wprawdzie nie uległa podbojowi Rzymian, wpływy jednak Cesarstwa były tam zawsze silne. Wyspę odwiedzali bowiem w celach handlowych kupcy rzymscy, a większe lub mniejsze watahy iryjskie przedostawały się dla rabunku do opanowanej przez Rzymian Brytanii.

Kontakty powyższe umożliwiły przeniknięcie chrystianizmu do Irlandii. Tradycja zwykła to wiązać z działalnością św. Patryka, uważanego za apostoła tego kraju. Pogląd ten jednak, po przeprowadzeniu dokładnej analizy źródeł, nie dał się utrzymać. Przemawia ona za tym, że chrystianizacja Irlandii rozpoczęła się znacznie przed r. 432.

Być może, dałoby się ją nawet cofnąć do połowy IV w. Trzeba jednak stwierdzić, że objęła ona wówczas nieliczne grupy społeczeństwa i nie doprowadziła do stworzenia jednolitej organizacji kościelnej w tym kraju. Tę ostatnią da się niewątpliwie powiązać z osobą św. Patryka.

Warto wreszcie stwierdzić, że podczas gdy pod naciskiem pogańskich Anglo-Sasów chrystianizm został w Brytanii niemal wykorzeniony, Irlandia stała się na Wyspach Brytyjskich jego ostoją w ciągu najbliższych stuleci.

Podobne prace

Do góry