Ocena brak

Wyspa Wolin - KOMUNIKACJA

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Ruch tranzytowy, lokalny wewnętrzny oraz związany z rekreacją nadmorską to główne generatory ruchu samochodowego na sieci drogowej znajdującej się na terenie Gminy. A są to: droga krajowa nr A3, której długość w obszarze Gminy Wolin szacuje się na około 24,5 km, drogi wojewódzkie, długość około 15,7 km, drogi powiatowe, długość około 96 km, drogi gminne, długość ok. 57 km, w tym o nawierzchni twardej ok. 21 km co stanowi 36,8 %, drogi lokalne, miejskie o długości około 4 km. Łączna długość podstawowej sieci dróg w Gminie wynosi 193 km, a ich stan techniczny jest zróżnicowany w zależności od pełnionej funkcji.

Droga krajowa oraz drogi wojewódzki posiadają nawierzchnię ulepszoną z asfaltobetonu w średnim stanie technicznym, ale parametry te nie odpowiadają normatywom i potrzebom związanym z przemieszczaniem się już obecnego ruchu na tych terenach. Podobnie przedstawia się sytuacja z gęstą siecią dróg powiatowych, których uzupełnieniem są drogi lokalne. Większość z nich ma nawierzchnię żużlową lub gruntową, o słabym stanie technicznym. Cała sieć dróg powinna podlegać systematycznej modernizacji i przebudowie. Wpłynie to na zwiększenie dostępności i atrakcyjności Gminy oraz ograniczy, w miarę możliwości, konflikty związane z uciążliwością ruchu samochodowego. Największy problem stanowi droga międzynarodowa nr A3, stanowiąca główne połączenie drogowe z południa kraju i Europy do portu w Świnoujściu i bazy promów morskich.

Ruch na Wolińskich drogach ma charakter gospodarczy. Ze względu na lokalizację dużego węzła transportowego w Świnoujściu i przejść granicznych, a także unikalne walory uzdrowiskowo - turystyczne, rejon ten jest atrakcyjny przez cały rok. W fazie opracowań i przygotowań formalno - prawnych jest: projekt techniczny przejścia drogi krajowej nr A3 przez miasto Wolin, wstępna koncepcja przebudowy drogi nr 102 - przejście przez Kołczewo, skrócona koncepcja budowy węzła Parłówko, z obejściem miejscowości Troszyn i Ostromice w ciągu drogi nr A3. Przewiduje się m. in. budowę obwodnicy Wolina z nową przeprawą mostową.

Jej długość, wraz z estakadą wyniesie 2,400 metrów, a zacznie się w Recławiu. Nad drogą tą stanie wiadukt. Pozostała część obwodnicy, aż do rzeki, pobiegnie nasypem. Będzie to droga dwupasmowa o szerokośći jednego pasa: 7 metrów. Most nad Dziwną będzie miał długość 420 metrów, zejście z mostu i estakady - 230 metrów, wiadukt nad ulicą - 45 metrów. Kolejne odcinki to: nasyp do ul. Mickiewicza, i dalsza droga nasypem do końca zabudowań miejskich. Kolej: przez gminę przebiega zelektryfikowana magistrala kolejowa Szczecin - Świnoujście. W sezonie letnim, w ciągu doby kursuje tędy kilkanaście pociągów łącznie z pośpiesznymi: "Baltic" do Pragi przez Szczecin, Poznań, Wrocław (2/3.VI - 29/30.IX), "Barbakan" do Krakowa przez Poznan, Wrocław, Katowice ( cały rok ), "Hotel" do Warszawy (22.VI - 31.VIII). Po sezonie letnim PKP zmniejszają liczbę połączeń. Prognozy na rok 2000 mówią o dalszym zwiększeniu ruchu, do około 7000 pojazdów na dobę.

Następnym szlakiem komunikacyjnym jest rzeka Dziwna. Lokalne zapotrzebowanie na przewozy rzeczne towarów jest niewielkie. Możliwy jest natomiast wzrost zapotrzebowania na przewozy turystyczno - rekreacyjne, gdyż do Wolina prowadzą dwa tory rzeczne: tor wodny od strony południowej, który umożliwia komunikację z portami Zalewu Szczecińskiego i położonymi na terenie Niemiec oraz połączenie ze Świnoujściem, a tym samym z Morzem Bałtyckim przez cieśninę Świny. Tor wodny od strony północnej, który umożliwia połączenie z portami usytuowanymi w cieśninie Dziwny, takimi jak w Kamieniu Pomorskim i Dziwnowie.

Podobne prace

Do góry