Ocena brak

Wyspa Wolin - FAUNA I FLORA

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Specyficzne położenie w przestrzeni przyrodniczo - geograficznej nad Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim oraz rzeką Dziwną w bezpośrednim sąsiedztwie morsko - lądowego Wolińskiego Parku Narodowego jest niewątpliwym atutem miasta Wolin. Obszar wyspy o tej samej nazwie należy do najpiękniejszych miejsc w Polsce. Z jednej strony mamy tu wspaniałe lasy, a z drugiej jeziora i rzeki pełne ptactwa wodnego i ryb. W granicach gminy, w okolicach Świętoujścia, znajduje się fragment wybrzeża morskiego. Wzdłuż rzeki Dziwny i Zalewu Kamieńskiego, możemy podziwiać atrakcyjne tereny. W samym Wolinie oraz nad Zalewem Szczecińskim dzikie plaże. Fauna wyspy jest bardzo zróżnicowana i bogato reprezentowana przez gatunki rzadkie. Przez Wolin przebiega główny szlak przelotu ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Na terenie parku stwierdzono występowanie ponad 230 gatunków ptaków, w tym lęgowych: bielika, wodniczki, biegusa zmiennego, muchołówki małej. Park spełnia doniosłą rolę w ochronie siedlisk ptaków wodno-błotnych, które tutaj znajdują spokój oraz bazę pokarmową, szczególnie w okresie wiosennych i jesiennych wędrówek. Aktualnie m.in. prowadzona jest reintrodukcja puchacza. Z bogatego świata owadów zachowały się m.in. stanowiska największego polskiego chrząszcza jelonka. Na terenie parku oznaczono 3 nowe dla nauki gatunki: chrząszcza Teredus opacus i 2 gatunki skoczogonków (Collembola). Lasy zamieszkują jelenie, dziki, sarny, lisy, kuny oraz drobne ssaki ryjówki, łasice, nornice i inne. Do rzadszych należą borsuki, gronostaje i jenoty. W obszarze Wolińskiego Parku Narodowego występuje 6 gatunków nietoperzy. Jest to niezwykle cenny zakątek, w którym zachowało się wiele ginących gatunków w skali Europy. Na całej wyspie Wolin występuje ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych między innymi mikołajek nadmorski. Strome zbocza wybrzeża klifowego oraz brzegi jeziora Turkusowego porastają zarośla rokitnika zwyczajnego.

Na terenie lądowym wyspy Wolin dominują wzniesienia morenowe pokryte lasami bukowymi, bukowo-dębowymi i sosnowymi. Głównym gatunkiem w lasach jest jednak sosna, która zajmuje 68% lądowej powierzchni parku. Buk zajmuje 23%, dąb 7% a inne gatunki (świerk, modrzew, daglezja, brzoza) pozostałą część. Wśród zespołów leśnych szczególnie dobrze zachowały się lasy bukowe, których struktura zbliżona jest do lasów naturalnych. Najlepiej zachowane zespoły buczyn są chronione w dwóch obszarach ochrony ścisłej w części południowej Narodowego Parku Wolińskiego oraz jednym w części północnej, gdzie występuje buczyna storczykowa. Wykształciła się ona na szczególnym typie gleby - naspie przyklifowej, powstającej przez nawiewanie drobnych cząstek minerałów z klifu do wnętrza lasu. W tym szczególnym zespole roślinnym rośnie m.in. 9 gatunków storczyków oraz dorastające do 2 metrów wysokości zbiorowiska litwora nadbrzeżnego. Spośród innych leśnych zespołów roślinnych na uwagę zasługują występujące w okolicach Wisełki na glebach bielicowych wytworzonych z piasków luźnych bory bażynowe. Bardzo cennym gatunkiem rosnącym w lasach na północy Dróżkowych Łąk jest długosz królewski.

Specyficzne zbiorowiska roślinności nieleśnej spotykamy na obszarze wstecznej delty Świny - rośnie tu wiele gatunków roślin rzadkich t.j. woskownica europejska, kłoć wiechowata, turówka wonna oraz szczególnie rzadkie rośliny solnisk - hallofity: świbka nadmorska, sit Gerarda, mlecznik nadmorski, czosnek kątowaty, muchotrzew solniskowy. Rośliny plaży nadmorskiej reprezentują: honkenia piaskowa, wydmuchrzyca piaskowa, rukwiel nadmorska, i solanka kolczysta. Bardzo rzadkim w Polsce gatunkiem jest występująca w ciepłolubnych murawach południowej części parku pajęcznica liliowata. Wody obok lasów to dominujące ekosystemy wyspy. od północy wody Bałtyku, od zachodu delta Świny, z południa Zalew Szczeciński a od wschodu rzeka Dziwna. Delta Świny jest to kompleks wodno - błotnych wysp i wysepek oddzielonych kanałami o zmiennych kierunkach przepływu oraz różnych poziomach wody, okresowo zalewanych - zwłaszcza w czasie cofki (wlewania się spiętrzonych przez północne wiatry wód Bałtyku do Zalewu Szczecińskiego). We wschodniej części parku w pobliżu Warnowa, znajdują się 4 polodowcowe jeziora: Warnowskie, Rabiąż, Czajcze i Domysłowskie (153 ha) oraz sztuczne: Turkusowe, Stara Kredownia (Wapnica) i Grodno.

Na wyspie Wolin stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych, w tym wielu gatunków chronionych i rzadkich. Zbocza stromych klifów porastają gęste zarośla rokitnika zwyczajnego. Płytkie piaszczyste dno Morza Bałtyckiego zajmują makroglony: zielenice, brunatnice i krasnorosty, wśród których najliczniejszymi są morszczyn i zielenica Entetromoprpha intestinalis. Wody Zatoki Pomorskiej to biotop wielu gatunków zwłaszcza ryb oraz coraz rzadszych ssaków morskich - foki szarej i morświna. Woliński Park Narodowy jest obszarem unikatowym w krajobrazie Polski i jedynym tego rodzaju obiektem chronionej przyrody na wybrzeżu całego Bałtyku. Nie ma on substytutu. Ochrona tego krajobrazu i różnorodności biologicznej ma znaczenie dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Polski i Europy.

Podobne prace

Do góry