Ocena brak

Wyrażenia i ich znaczenia

Autor /apocalipto Dodano /15.10.2007

WYRAŻENIA I ICH ZNACZENIA


Różne dźwięki jak świergot ptaków , szum płynącej wody czy dźwięk budzika możemy usłyszeć. Lecz niektóre z nich , które istnieją wciąż w naszym życiu możemy dokładnie zinterpretować czyli ZROZUMIEĆ.
Jednak jest to czasami trudne. Nie zawsze reakcje są zrozumieniem człowieka na dany odgłos.
Łączą się one z naszymi myślami co powoduje określone ruchy, zdarzenia itp.
Słowa i wyrażenia kierują nasz tok myślenia na daną sytuację lub przedmiot.
Dwie osoby, które się ze sobą porozumiewają wypowiadając dane wyrażenie rozumieją je przez swoje myśli. Jednak rozumienie to jest różne np. Gdy wymawiamy słowo „ zamek’’ jedna osoba może mieć na myśli zamek ekspresowy a druga budowlę.
Jeżeli zachodzi taka sytuacja że dwie osoby maja na myśli dwie różne rzeczy to wtedy można powiedzieć że – użyli wyrazu w innym znaczeniu.
Możemy zauważyć , że decydującą rolę w rozumieniu wyrażeń dwóch osób znaczną rolę odgrywa zgodność myśli.
Aby dwie osoby się mogły zrozumieć myśl o danym wyrażeniu musi być ta sama.
Jeżeli np. ktoś myśli o „ Pile” jako o miejscowości a nie o narzędziu, druga o9soba musi mieć to samo na myśli by obie mogły się zrozumieć.
Człowiek aby zrozumieć znaczenie jakiegoś wyrażenia musi wiedzieć czego ono dotyczy.
Np. osoba zapytana o dany przedmiot lub symbol np. „ pierwiastek ” - √ w matematyce nie będzie mogła go wskazać nie znając jego, nie rozumiejąc go.
Pytanie – „czy to jest pierwiastek ? ” będzie prowadziło do stanu bezradności danej osoby, nie będzie ona potrafiła odpowiedzieć na pytanie, gdyż nie zna znaczenia tego wyrażenia.
Jeżeli dwóm osobom wytłumaczymy znaczenie danego wyrażenia na dwa inne sposoby będą one rozumiały je w dwojaki sposób, tzn. każda będzie miała w myślach inną definicję określającą dany przedmiot, sytuacje.
Aby rozumieć w tym samym znaczeniu należy również odpowiednio zaintonować dane wyrażenie tzn. możemy jedną myśl wypowiedzieć w formie pytania, rozkazu lub opisu
Np. zwrot „Jaś idzie na zakupy” może być wypowiedziane jako pytanie lub stwierdzenie faktu, należy je tylko odpowiednio zaintonować. Nasz odbiorca będzie wtedy powiadomiony o naszych intencjach – myślach będzie rozumiał wyrażenie które użyliśmy.
Ważne są też uczucia w stosunku do danego wyrażenia .
Słowo „krowa” może przez kogoś być odebrane jako obraźliwe lecz dla innej może znaczyć tylko określenie zwierzęcia hodowlanego.
Dwie osoby będą rozumiały dane wyrażenie inaczej i inaczej będą je odbierały.
Ludzie używający wyrażeń w tym samym dla nich znaczeniu będą używały jednego języka, który będzie im umożliwiał komunikację. Każdy język jest charakterystyczny, ma określone znaczenie i podporządkowane jemu wyrażenia.
Język ma swoją historię która wciąż się zmienia.
Mowa służy do porozumiewania się. Osoba X wypowiadając się kieruje swoje myśli i dostarcza informacji dla osoby Y. Jeżeli jednak osoba X będzie porozumiewać się innym językiem niezrozumiałym dla osoby Y to ta osoba nie będzie potrafiła odczytać intencji i myśli osoby wypowiadającą daną informację.
Mogę stwierdzić iż mowa jest pewnego rodzaju mostem zawieszonym miedzy ludźmi.
Dzięki niej możemy wyrażać swoje myśli i uczucia. Pozwala na rozwijanie wnętrza każdego człowieka. Daje niesamowite możliwości i korzyści. Należy j rozsądnie i treściwie używać. Wypowiadając się inne osoby muszą nas zrozumieć i dobrze odczytywać nasze intencje. Musimy dostosowywać nasze zachowanie do wypowiadanych wyrażeń. Obrazują one naszą osobowość.

Podobne prace

Do góry