Ocena brak

Wyraki

Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012

Uważa się, że wyraki są linią łączącą małpiatki z małpami. Na wyspach w południowo-wschod­niej Azji żyją trzy gatunki tych ssaków naczelnych, zasiedlające lasy deszczowe, zarośla i plantacje.
Wyraki mają bardzo długie tylne kończyny -dwa razy dłuższe od tułowia - co umożliwia im wykonywać widowiskowe skoki przez podszyt. Tak jak indrisy, wyraki potrafią wspinać się i ska­kać do góry na kończynach tylnych. Ssaki te mogą obracać szyję do tego stopnia, by odwrócić głowę całkowicie do tyłu. Układając kończyny blisko ciała i odbijając się, mogą skakać do tyłu. Długi ogon w czasie skoku służy im jako ster, a skręt ciała w powietrzu powoduje, że lądują przodem.
Wyraki mają olbrzymie oczy, które są osadzo­ne z przodu czaszki i dają zdolność widzenia ste­reoskopowego. Jest to ważna cecha, szczególnie przydatna w czasie określania odległości podczas wykonywania skoków. Dla tych aktywnych nocą stworzeń najważniejszym zmysłem jest wzrok, który najprawdopodobniej odgrywa większą rolę niż węch. Większa część powierzchni mózgu tych zwierząt jest nastawiona na analizowanie i prze­twarzanie różnego rodzaju bodźców wzrokowych. Obecność dużych małżowin usznych wskazuje, że wyraki mają bardzo dobry słuch, za pomocą któ­rego lokalizują w nocy ofiary.
Wyraki są najbardziej aktywne po zachodzie słońca. Są nie tylko ssakami owadożernymi, ale często w strumieniach łowią żaby i kraby oraz polu­ją na jaszczurki. Po posiłku samce i samice często „śpiewają" wspólnie na dwa głosy.

■ Oczy wyraka są tak wielkie, że masa jed­nego oka tego ssaka jest większa od masy jego mózgu.
■ Wyraki żyją na obszarze południowo-wschodniej Azji dłużej niż 40 milionów lat.

Podobne prace

Do góry