Ocena brak

Wyrąb drzew

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Większość drzew jest ścinana przy użyciu cięż­kich pił łańcuchowych Po usunięciu gałęzi pnie są transportowane do punktów odbioru. Do tego celu używa się różnego rodzaju maszyn, między innymi dźwigów, ciągników na gąsienicach i spy­chaczy. Jeżeli pnie mają być transportowane drogą lądową, to są przy pomocy dźwigów prze­noszone na odpowiednie platformy. W Indiach, czy w Birmie, do wywozu drzewa z lasu ciągle używa się słoni.
W niektórych regionach wygodniej jest tran­sportować drewno drogą rzeczną. W takim wy­padku spuszcza się pnie dźwigiem do wody i przeważnie łączy w pęki. Są one następnie holo­wane do miejsc, gdzie odbywa się ich sortowanie i klasyfikacja. W odległych rejonach, gdzie nie występuje żaden inny ruch rzeczny, pnie są po prostu wrzucane do wody i swobodnie dryfują z prądem do miejsca przeznaczenia.
Wiele państw, w szczególności tych produku­jących twarde drewno, nie posiada odpowiednie­go przemysłu, umożliwiającego im przeróbkę su­rowych pni. W takim przypadku większość wy­produkowanego przez nie drewna eksportuje się w postaci i klasyfikacja. W odległych rejonach, gdzie nie występuje żaden inny ruch rzeczny, pnie są po prostu wrzucane do wody i swobodnie dryfują z prądem do miejsca przeznaczenia.
Wiele państw, w szczególności tych produku­jących twarde drewno, nie posiada odpowiednie­go przemysłu, umożliwiającego im przeróbkę su­rowych pni. W takim przypadku większość wy­produkowanego przez nie drewna eksportuje się w postaci pni państw uprzemysłowionych, posiadających odpowiednie zaplecze.
Pierwszą obróbką, jakiej podlega pień w tartaku, jest oczyszczenie go z kory. Następnie zostaje on pocięty do odpowiednich rozmiarów przy pomocy pił mechanicznych. Na tym etapie drewno ciągle jeszcze zawiera soki i musi zostać osu­szone, zanim zostanie użyte. Może się to odbyć drogą naturalną, poprzez pozostawienie drewna do samoczynnego wyschnięcia, jednak ten spo­sób zabiera około roku czasu. Dlatego używa się do tego celu odpowiednich suszarni.
Proces suszenia bywa przyczyną kurczenia, a czasami odkształcania się drewna. Jest to powód, dla którego nie powinno używać się drewna, za­nim nie jest zupełnie suche. Dopiero w takim sta­nie bowiem przyjmuje ono względnie trwały ciągle jeszcze zawiera soki i musi zostać osu­szone, zanim zostanie użyte. Może się to odbyć drogą naturalną, poprzez pozostawienie drewna do samoczynnego wyschnięcia, jednak ten spo­sób zabiera około roku czasu. Dlatego używa się do tego celu odpowiednich suszarni.
Proces suszenia bywa przyczyną kurczenia, a czasami odkształcania się drewna. Jest to powód, dla którego nie powinno używać się drewna, za­nim nie jest zupełnie suche. Dopiero w takim sta­nie bowiem przyjmuje ono względnie kształt, pod warunkiem, że nie zostanie ponownie poddane działaniu wilgoci.
Świeżo pocięte drewno może być wykorzystane w takiej formie jako materiał budowlany.
Jeżeli jednak jego powierzchnia ma nieść z sobą walory estetyczne, musi zostać poddana dalszej obróbce. Najczęściej powierzchnia drewna jest staranie wygładzana, a następnie malowana lub barwiona. Najbardziej atrakcyjne gatunki drewna bywają często cięte na bardzo małe warstwy, zwane fornirem. Są one następnie przyklejane do gorszego gatunkowo drewna, w celu nadania mu lepszego wyglądu.
Sklejka składa się z wielu warstw drewna sklejonego ze sobą w taki sposób, że słoje przylegających do siebie warstw układają się pod odpowiednim kątem. W wyniku tego sklejka jest znacznie mocniejsza niż pojedyncza warstwa drewna o tej samej grubości. Znacznie rzadziej ulega ona odgięciom, odkształceniom czy róż­nego rodzaju pęknięciom.
Prawie wszystkie odpady pochodzące z pro­dukcji drewna są wykorzystywane do innych celów. Odpady drewna gorszej jakości mogą wejść w skład innej deski poprzez wtłoczenie ich pomiędzy warstwy drewna lepszego gatunku. Każda niepotrzebna ścinka może zostać zreduko­wana do postaci wióra, a następnie użyta do produkcji płyt pilśniowych.

Podobne prace

Do góry