Ocena brak

Wypustki protoplazmatyczne - dendryty

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

Wypustki protoplazmatyczne w różnych komórkach nerwowych wykazują pewne cechy wspólne, ale też różnią się między sobą liczbą, przebiegiem jak i sposobem odejścia z perykarionu. W neuronach dwubiegunowych jedna z dwóch odchodzących od ciała komórki wypustek jest neurytem , a druga dendrytem.W typowej komórce nerwowej wielobiegunowej dendryty są dość liczne, odchodzą od całej powierzchni perykarionu rozgałęziając się na całej swojej długości dychotomicznie.

Cechą wspólną dla wszystkich dendrytów jest występowanie na ich powierzchni drobnych uwypukleń zwanych inaczej pączkami dendrytycznymi. Występują one na ogół na całej długości wypustek protoplazmatycznych z wyjątkiem ich początkowego odcinka w bezpośrednim sąsiedztwie perykarionu.Ich liczba wzrasta w dystalnych odcinkach dendrytów. Pączki dendrytyczne zwiększają powierzchnię styków synaptycznych neuronu.

Funkcją dendrytów jest odbieranie dochodzących do komórki nerwowej impulsów i przewodzenie ich w kierunku ciała komórki, czyli dośrodkowo (aferentnie).

Podobne prace

Do góry