Ocena brak

Wypustki nerwowe.

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Zadaniem tej wypustki jest przekazywanie stanu czynnego, wytworzonego w komórce przez działający na nią bodziec, z komórki do zakończeń neurytu, a więc odśrodkowo. Neuryt jest więc wypustką osiową odśrodkową. Różni się ona zwykle budową i kształtem od wypustek protoplazmatycznych, czyli dendrytów (doprowadzających bodźce do ciała komórki nerwowej, czyli dośrodko-wo). Neuryt nie ma w swej protoplazmie (neuroplazmie) tigroidu, zawiera jednak, podobnie jak i dendryty, wiązkę neurofibryli. W komórkach należących do najczęstszego typu — komórek nerwowych wielobiegunowych z długim aksonem (neurocyti multipola-res longiaxonici) — neuryt jest znacznie dłuższy niż dendryty, długość jego może wynosić metr, a nawet więcej. W swym odcinku początkowym oddaje on nieliczne drobne odgałęzienia — bocznice (kolaterale) i dopiero w swej części końcowej przechodzi w cienkie rozgałęzienia końcowe, czvli w telodendria. Znacznie rzadsze są komórki wielo-biegunowe z krótkim aksonem (neurocyti multipola-res breviaxonici\ , które mają neuryt krótki, już w pobliżu swego odejścia od komórki rozkrzewiający się na liczne gałązki końcowe. Dendryty są przeważnie wypustkami krótkimi, wielokrotnie się rozgałęziającymi; w pobliżu komórki zawierają w swej neuroplazmie tigroid. Wyjątkiem są komórki pozornie jednobiegunowe, których jedyny dendryt ma budowę podobną jak neuryt i jest wypustką należącą do najdłuższych, dochodzącą do kilkudziesięciu centymetrów długości. Nosi on również nazwę wypustki osiowej dośrodkowej.

Podobne prace

Do góry