Ocena brak

Wypowiedzenie umowy na czas określony

Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011

W umowie jest data do jakiej łączy strony. Kodeks przewiduje jednak możliwość jej wypowiedzenia. Jeżeli umowa zawiera dwa warunki:

  • została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy

  • zawiera klauzurę o dopuszczalności jej rozwiązania za wypowiedzeniem

Gdy oba te warunki spełnione są jednocześnie, może zostać wypowiedzenia umowa o pracę z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia.

Podobne prace

Do góry