Ocena brak

„Wypadnięcie” dysku

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Jaki charakter ma ból?

Ból zależy od miejsca i stopnia wypchnięcia dysku z jego
naturalnego położenia. Mozę on być ostry i drążący, może też
być ciągnący i promieniujący w kierunku nóg. Mozę przypo-
minać ostry ból doznawany w rwie kulszowej, może się też
przejawiać jako mrowienie lub drętwienie nogi.

Co boli?

Bolą wszystkie tkanki uciskane przez wysunięty ze swojego
właściwego położenia krążek międzykręgowy lub drobne,
oderwane od niego fragmenty. Bolą zatem korzonki ner-
wowe (np. te, które tworzą nerw kulszowy), torebki stawowe 

lub więzadła mięśni; bolą również mięśnie związane z ob-
szarem występowania zmian chorobowych,

W jakich okolicznościach poiawia się ból?

Ból często towarzyszy poruszaniu się, są takie momenty
pozycje ciała, kiedy znika. Typowe sytuacje, w których
pojawia się ból, to poranne wstawanie z łóżka, pochylanie
tułowia do przodu (np. w czasie porannej toalety) i przecho-
dzenie od pozycji siedzącej do stojącej lub na odwrót.
Szczególnie przykre są chwile wsiadania i wysiadania z sa-
mochodu oraz dłuzsza nim jazda; ból odczuwany bywa też
przy kaszlu oraz kichaniu.

Co iest przyczyną bólu?

Ból powodowany jest przez ucisk uszkodzonej tarczy mię-
dzykręgowej na otaczające ją tkanki. Bóle tego rodzaju są
szczególnie gwałtowne wówczas, gdy oderwany fragment
dysku zaklinuje korzonek nerwowy w otworze międzykręgo-
wy m.

W jaki sposób organizm reaguje na ból?

Odruchowa reakcja organizmu na ból podobna jest do tej,
jaką obserwuje się przy bólach postrzałowych; polega ona na
obronnym napięciu mięśni, unieruchomieniu tułowia i przy-
jęciu wymuszonej pozycji ciała. Nie odbywa się to jednak tak
raptownie, jak w przypadku postrzału, lecz stopniowo; pro-
wadzi to z czasem do coraz większego ograniczenia wykony-
wanych ruchów: nie można się już schylić, uniesienie nogi
w celu załozenia skarpetek czy rajstop lub praca w ogrodzie
stają się coraz większym problemem, aż w końcu czynności te
stają się zupełnie niewykonalne Daleko wysunięty i szcze-
gólnie niekorzystnie ułożony dysk może stać się przyczyną
prawdziwego paraliżu (bezwładu): nie daje się juz wtedy
podnieść nogi, dochodzi do zaburzeń motorycznych mięś-
mówki pęcherza moczowego oraz końcowego odcinka prze-
wodu pokarmowego.

 

Do góry