Ocena brak

Wypadki drogowe i kolejowe

Autor /pinezka Dodano /05.06.2014

 Od wypadku, w którym uczestniczył pojazd wiozący substancje M niebezpieczne, trzeba trzymać się z daleka. Rozlane chemikalia będzie może widać, ale gazy mogą nic być widoczne. Do gaszę-L— I nia pożarów substancji chemicznych można stosować tylko właściwe do tego metody. Jeżeli nie jest się do tego odpowiednio wyszkolonym

i wyposażonym, można pogorszyć sytuacje i narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych.

Zwykle w tak ch sytuacjach pokrywa się wszelkie substancje palne pianą, która odcina dostęp powietrza, a chemikalia, które nie reagują w sposób niebezpieczny z wodą, rozcieńcza się możliwie dużymi jej ilościami.

Jeżeli jednak nie wiecie, z jakimi dokładnie substancji mi macie do czynienia i jak się je gasi - nie zbliżajcie się. We/wijcie straż po/aro i} lub [Milicję i nie przeszkadzajcie.

Zbyt dużo jest przypadków ofiar wśród ludzi, którzy stracili życie niosąc pomoc. Jak na przykład mężczyzna, który poszedł pomóc kierowcy wywróconej cysterny samochodowej, która wiozła silny kwas. Zanim przyjechała straż pożarna, /ostała po nim tylko złota obrączka ślubna.

Na pojazdach mogą być wymalowane oznaczenia ostrzegające, że wiozą one środki chemiczne potencjalnie niebezpieczne. Oznaczenia takie mają symbol liczbowo-literowy. który informuje służby ratownicze, jakie działania trzeba podjąć, jakie są konieczne środki ochronne oraz czy substancja jest wybuchowa, czy trująca. Na przykład w kodzie brytyjskim litera E na końcu oznacza wskazanie EWAKUACJI. Cyfry 1 lub 2 na początku symbolu wskazują, że można używać wody, ale to tylko część potrzebnych informacji - użycie wody mogłoby spowodować powstanie wyziewów, a to wymaga korzystania z masek gazowych. Konieczna może być specjalna odzież ochronna.

Szczegóły tych symboli zwykle nie są podawane dc powszechnej wiadomości, bo informacje, których dostarczają, nie są praktycznie przydatne osobom niewyszkolonym, poza ostrzeżeniom o przewozie materiałów niebezpiecznych

Informacje przekazywane za pomocą symboli maj) dużą wartość dla służb ratownictwa chemicznego straży pożarnej, jednak i one nie wiedzą, jaki jest stopień koncentracji rozlanych chemikaliów lub czy wymieszanie jakichś środków chemicznych nie wywoła skutków zupełnie innych niż spodziewane. Jeżeli magazyny lub transporty niebezpiecznych substancji zgłoszone są u odpowiednich władz, wtedy służby ratownicze mogą uzyskać dodatkowe informacje. Jednak czynniki nie poddające się kontroli, jak kierunek wiatru, temperatura i różne inne elementy sytuacji, wpływają na sposób postępowania w takich wypadkach.

Jeżeli widzicie znak informujący o niebezpiecznych chemikaliach, znak Accord Europecn Relatif au Transport International des Merchandises Dange-reuses par Routc - w skrócie ADR (Europejska umowa o międzynarodowych przewozach drogowych towarów niebezpiecznych Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) czy Międzynarodowy Kod Akcji Ratunkowej (International Emergency Aclion Codę; w skrócie - EAC) - zachowajcie bezpieczną odległość.

 

Podobne prace

Do góry