Ocena brak

Wyniosłość kłębu

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

Czyli kciuka a zarazem przestrzeń powięziową tworzą mięśnie. Najbardziej powierzchownie leży mięsień odwodziciel kciuka krótki, następnie mięsień zginacz kciuka krótki, obejmujący swymi dwiema głowami ścięgno mięśnia zginacza długiego, mięsień przeciwstawiacz kciuka i mięsień przywodziciel kciuka.

W przestrzeni powięziowej mięśni kłębu przebiega też gałąź dłoniowa powierzchowna tętnicy promieniowej współtworząca łuk dłoniowy powierzchowny z towarzyszącym mu słabo rozwiniętym podwójnym łukiem żylnym powierzchownym.

Ponadto znajdują się tu również gałązki mięśniowe nerwu pośrodkowego do mięśni kłębu, z wyjątkiem mięśnia przywodziciela kciuka i głowy głębokiej mięśnia zginacza kciuka krótkiego, które zaopatrują nerw łokciowy.

Podobne prace

Do góry