Ocena brak

Wynagrodzenie za prace

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).

Płaca brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).

Wynagrodzenie – cena pracy, jaką „sprzedaje” pracownik pracodawcy.

Wynagrodzenie minimalne – minimalna kwota, jaką pracodawca może zapłacić pracownikowi za pracę w pełnym wymiarze.

Funkcje wynagrodzenia:

- dochodowa -> pracownika

- kosztowa -> pracodawca

- motywacyjna -> wpływa na wydajność pracy

- społeczna -> warunki życia

Wynagrodzenie nominalne – ilość zł otrzymywanych za pracę.

Wynagrodzenie realne – ilość dóbr i usług kupionych za pracę nominalną.

Składniki wynagrodzenia:

- płaca zasadnicza (ustalana na podstawie taryfikatora płac);

- premia (uznaniowy, niestały element wynagrodzenia otrzymywany za efekty pracy. % od pracy zasadniczej);

- dodatki (dodatek za nadgodziny, pracę w nocy, święta, weekendy, za uciążliwe warunki pracy, za staż pracy, znajomość języków obcych).

Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).

Płaca brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).

Wynagrodzenie – cena pracy, jaką „sprzedaje” pracownik pracodawcy.

Wynagrodzenie minimalne – minimalna kwota, jaką pracodawca może zapłacić pracownikowi za pracę w pełnym wymiarze.

Funkcje wynagrodzenia:

- dochodowa -> pracownika

- kosztowa -> pracodawca

- motywacyjna -> wpływa na wydajność pracy

- społeczna -> warunki życia

Wynagrodzenie nominalne – ilość zł otrzymywanych za pracę.

Wynagrodzenie realne – ilość dóbr i usług kupionych za pracę nominalną.

Składniki wynagrodzenia:

- płaca zasadnicza (ustalana na podstawie taryfikatora płac);

- premia (uznaniowy, niestały element wynagrodzenia otrzymywany za efekty pracy. % od pracy zasadniczej);

- dodatki (dodatek za nadgodziny, pracę w nocy, święta, weekendy, za uciążliwe warunki pracy, za staż pracy, znajomość języków obcych).

Podobne prace

Do góry