Ocena brak

Wymień zasady budżetowe

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Pod pojęciem zasad budżetowych należy rozumieć postulaty, które po spełnieniu mają zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu ( państwa, województwa, gminy, powiatów). Do zasad budżetowych zaliczamy:

  • Zasada zupełności- oznacza, że w budżecie powinny znaleźć się wszystkie dochody i wydatki państwa związane z jego zadaniami

  • Zasada jawności- polega na obowiązku publikacji budżetu, dzięki czemu każdy może dowiedzieć się o jego treści

  • Zasada szczegółowości- oznacza jak szczegółowo mają być określone wydatki

  • Zasada równowagi budżetowej- musi być zachowana równowaga między dochodami a wydatkami

  • Zasada roczności budżetu.

Podobne prace

Do góry