Ocena brak

Wymień podstawowe zadania Ministra Finansów

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

  • Opracowuje projekt ustawy budżetowej

  • Opracowuje bilans płatniczy państwa

  • Sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych

  • Dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej dokonując w szczególności jego urzędowej interpretacji przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Podobne prace

Do góry