Ocena brak

Wymień podstawowe pojęcia dotyczące finansów publicznych określone w ustawie o finansach publicznych

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

- Środki publiczne w tym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody publiczne, deficyt i nadwyżka sektora finansów oraz państwowego długu publicznego.

- Zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych

- Formy organizacyjno- prawne jednostek należących do sektora finansów publicznych

- Zasady planowania środków publicznych oraz dysponowanie nimi

- Zasady kontroli finansowej

- Zasady zarządzania państwowym długiem publicznym

- Sposób finansowania deficytu

- Zasady opracowania projektów

- Zasady uchwalania budżetów i tryb ich wykonywania.

Podobne prace

Do góry