Ocena brak

Wymień po kolei czynności jakie należy wykonać aby dokonać oceny rozwoju fizycznego dziecka za pomocą tabel liczbowych

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

1. Ustalamy wiek metrykalny (kalendarzowy) podając liczbę lat, miesięcy i dni, jakie upłynęły od urodzenia do dnia badania.

2. Dokonujemy pomiaru wysokości i masy ciała. Pomiar wykonujemy w pozycji stojącej, wyprostowanej u dziecka rozebranego do kostiumu gimnastycznego po ustawieniu głowy w płaszczyźnie oczno-usznej (frankfurckiej). Pomiar wykonujemy antropometrem z dokładnością do 1mm. Masę ciała mierzymy za pomocą wagi mechanicznej lub elektronicznej z dokładnością do 100g.

3. Porównujemy wielkość zmierzonej wysokości ciała z tablic wskaźników rozwojowych, w której jest podana wartość średniej ( ) oraz odchylenie standardowe (s) w poszczególnych klasach wieku, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt z miast i ze wsi.

4. Obliczmy wiek rozwojowy dziecka biorąc za podstawę wysokość jego ciała.

5. Obliczmy odchylenie od normy w rozwoju fizycznym zestawiając wiek metrykalny z wiekiem rozwojowym, jednocześnie zwracając uwagę na wielkość odchylenia standardowego.

6. Należną masę ciała obliczamy zawsze dla wysokości badanego, a nie dla jego wieku metrykalnego. Odchylenie od normy w masie podajemy w procentach. Masa ciała jest wówczas nieprawidłowa, gdy jej niedobór przekracza 10%, a nadmiar 20% masy należnej dla wysokości ciała.

Podobne prace

Do góry