Ocena brak

Wymień kryteria konwergencji i podaj czy Polska je obecnie spełnia

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

  • stabilność cen - stopą inflacji nie może być wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią dla trzech krajów o najniższej inflacji

  • konwergencja stóp procentowych - po­ziom długoterminowych stóp procentowych nie może być wyższy niż 2 punkty procentowe ponad średnią dla trzech krajów o najniższej inflacji

  • stabilność kursu walutowego - udowodniona co naj­mniej dwuletnim okresem uczestnictwa w mechanizmie kur­sowym ERM bez dewaluacji waluty z inic­jatywy zainteresowanego kraju;

  • bezpieczna pozycja fiskalna, czyli deficyt budżetu pań­stwa nie przekraczający 3% PKB i dług publiczny nie prze­kraczający 60% PKB.

Podobne prace

Do góry