Ocena brak

Wymień jakie podatki i należności są dochodami gmin

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

1. Podatki stanowiące dochód gminy:

- podatek od nieruchomości

- podatek od środków transportu

- podatek od posiadania psów

- podatek rolny

- podatek leśny

2. Opłaty:

- targowa

- miejscowa

- administracyjna

- melioracyjna

- elektryfikacyjna

- skarbowa

3. Inne dochody:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody z majątku gminy

Podobne prace

Do góry