Ocena brak

Wymień jakie inne akty administracyjne oprócz decyzji podatkowych mogą być podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

1) doręczone decyzje

2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji (deklaracja z pouczeniem) Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego.

Podobne prace

Do góry