Ocena brak

Wymień i omów przyczyny i skutki przynależności do subkultur

Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012

Przyczyny to typowe korzyści psychospołeczne, a możliwość samorealizacji, autentycznego, rzeczywistego działania, działania zakorzenionego w pewnej wspólnocie, poczucie bezpieczeństwa, tożsamości z grupą, przynależności do niej, "nie jest się już samo tym i wyobcowanym", grupa daje poczucie pewności siebie, swojej wartości, siły.

Do skutków uczestnictwa w subkulturze licealiści zaliczają: wzrost agresji, zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania oraz przestępczość.

Podobne prace

Do góry