Ocena brak

Wymień i krótko scharakteryzuj uwarunkowania (ograniczenia) teorii osobowości. Od czego zależy kształt teorii osobowośc

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

1. Teorie uwarunkowane są od poziomu rozwoju innych nauk. Nauki medyczne, kliniczne, filozofia a także inne działy psychologii wpływająca rozwój teorii osobowości.

2. Teoria musi być golną aby obejmowała jak największą część społeczeństwa. Przez tą ogólność teoria może nie pasować do danego człowieka. Przez ogólność teorie nie dają szansy na przewidzenie ludzkiego zachowania, bo większość ludzi nie pasuje idealnie do danej teorii.

3. Teorie uwarunkowane są osobowością swojego twórcy, jego umysłowością, cechami charakteru, doświadczeniami życiowymi, wykształceniem (ktoś kształcący się w nurcie psychoanalizy raczej będzie tworzył teorie psychoanalityczne).

4. Kształt teorii zależy od tego do jakiego nurtu ona należy. Co innego akcentują teorie organistyczna co innego teorie pola.

5. Ograniczeniem wszystkich teorii jest to, że ludzie nie mieszczą się w schematach. Nie jesteśmy w stanie w pełni uchwycić człowieka. Zwykle analizuje się poprzez metafory, które albo są bardziej trafne, albo mniej.

Do góry