Ocena brak

Wymień grupy podmiotów, które podlegają mogą być podatnikami

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Podatnik to osoba fizyczna, prawna., jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

 • osoby fizyczne

 • osoby prawne:

  • spółki z .o.o. i akcyjna

  • przedsiębiorstwa państwowe

  • spółdzielnie (pracy, rolnicza, produkcyjna, kółek rolniczych, mieszkaniowa, banki spółdzielcze)

  • organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe)

 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

  • państwowe (Jednostki i zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze)
  • niepaństwowe (gminne jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze, komitety np. budowy wodociągów, kanalizacji, spółka cywilna, spółka jawna i komandytowa)

Podobne prace

Do góry