Ocena brak

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

ODP. Hzndel zagraniczny to wymiana pomiędzy krajami. Handel prowadzony jest w celu wymiany surowców, towarów i usług.

Międzynarodowa wymiana towarowa obejmuje tysiące dóbr różnego pochodzenia i o różnym stopniu przetwarzania. Towary te klasyfikowane są w grupy, które obejmują:

- Surowce

- Paliwa mineralne

- Maszyny,urządzenia,środki transportu

- Materiały i produkty chemiczne

- Artykuły rolno-spożywcze

1.W krajach wysoko rozwiniętych dominują w eksporcie towary: wysoko przetworzone(maszyny, środki transportu, paliwa, wyroby elektroniczne i chemiczne). W imporcie dominuje ropa i surowce mineralne.

2.W krajach rozwijających się w eksporcie dominuje ropa i surowce mineralne oraz surowce pochodzenia roślinnego zboża artykuły rolno-spożywcze. Brak dobrze rozwiniętego przemysłu powoduje, że w imporcie dominują maszyny, urządzenia,środki transportu itp.

Najwięksi światowi eksporterzy to: Stany Zjednoczone , Niemcy , Japonia Francja, Wielka Brytania , Włochy-czyli kraje rozwinięte(bogate)

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych na Ziemi sprawia , że poszczególne kraje mają różne możliwości produkcyjne. Handel zagraniczny wywiera korzystny wpływ na poziom życia ludzi i materialny i kulturalny:

- Umożliwia szybszy rozwój produkcji rolno-przemysłowej

- Zwiększa wydajność pracy

- Umożliwia podział pracy i produkcji

- Stymuluje postęp naukowo-techniczny

- Pozwala na racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów i sił wytwórczych

- Eksport towarów umożliwia zwiększenie produkcji i obniżenie kosztów wytwarzania

- Umożliwia modernizacje gospodarki

- Dostęp do nowych technologii

- Lepsza wykwalifikowana kadra

- Wpływa korzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy

- Zwiększa potrzeby ludności, przez co stymuluje rynek wewnętrzny

- Umożliwia dostęp do większej ilości towarów

- Daje dużo miejsc pracy

- Dostęp do różnych firm świadczących usługi

Ważnym surowcem w wymianie handlowej jest ropa, jaj cena na rynkach światowych wpływa na poziom cen wielu towarów, co nieraz powoduje poważne kryzysy w niektórych krajach.

Handel jest bardzo potrzebnym i niezwykle opłacalnym działem usług. Jest to jedna z najstarszych form działalności człowieka i nadal dynamicznie rozwijająca się. Międzynarodowa wymiana handlowa może w duży stopniu podnieść poziom życia ludności zależy to jednak od możliwości i polityki danego państwa.

Podobne prace

Do góry