Ocena brak

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju. Przeciwko przemawiają wątpliwości dotyczące zagwarantowania ich pełnej niezawisłości i niezależności, skoro wchodzą one w skład sił zbrojnych.. Podstawą działania sądów wojskowych jako sądów szczególnych jest ustawa z 21 sierpnia 1997r.- Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 97, nr 117 poz. 753).

Sądy te sprawują wymiar sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych w sprawach karnych. Na czele sądu wojskowego stoi szef sądu. W pierwszej instancji orzekają sądy garnizonowe, a w drugiej sądy okręgu wojskowego

Podobne prace

Do góry