Ocena brak

Wymagania oraz funkcje stawiane kontroli i ocenie

Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011

Dekalog oceniania :

a) brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać ją

b) w ocenianiu uwzględniać różnicę pomiędzy uczniami

c) jasny cel oceniania

d) trafne ocenianie (rower)

e) rzetelne

f) wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniom otrzymanie informacji na temat wyników jego uczenia

g) ocenianie powinno skłonić do refleksji na temat dotychczasowej pracy i uczenia się. Niezbędna jest nieustanna ewaluacja i doskonalenie

h) ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania, musi też być zaplanowane

i) ocenianie wymaga rozsądnego wyważenia

j) kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne, znane; uczeń musi wiedzieć czego się od niego oczekuje

Podobne prace

Do góry