Ocena brak

Wykres Hijmansa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012

Charakterystyka

Wykres Hijmansa pozwala na przypisanie stanowiskom pracy (w kolumnach) konkretnych zadań (w wierszach), a także wskazanie jakie funkcje pełnią te stanowiska w zadaniach (oznaczenia w macierzy). Jest bardzo wygodnym narzędziem opisu procesów, można go z łatwością przygotować w arkuszu kalkulacyjnym.<br /><br />Oryginalny wykres Hijmansa (nazywany także wykresem kompetencyjnym) stosował oznaczenia graficzne, jak w poniższym przykładzie. Warto zwrócić uwagę na tzw. układ pierwiastkowy stanowisk pracy, który odzwierciedla zależności w strukturze organizacyjnej.<br /><br />


Wykres_Hijmansa.png<br />Ze względu na niewygodę tworzenia takiego wykresu w komputerze, lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie oznaczeń literowych dla poszczególnych funkcji. Prezentuje to poniższy przykład. Oznaczenia literowe:<br />

<ul>

<li>W - wykonawca, odpowiedzialny za realizację zadania, zawsze jeden w zadaniu</li> <li>In - inicjator - inicjujący zadanie lub cały proces</li> <li>I - informujący wykonawcę</li> <li>O - opiniujący, konsultujący merytorycznie<br /></li> <li>Oo - przedstawiający opinię obowiązującą z uzasadnieniem (na piśmie)</li> <li>Wyt - przekazujący wytyczne formalne co do sposobu realizacji zadania</li> <li>K - kontrolujący wykonawcę</li> <li>Nb - nadzorujący bezpośrednio wykonanie zadania (śledzi każde powtórzenie zadania)<br /></li> <li>No - nadzorujący ogólnie wykonanie zadania (orientuje się w postępie zadań)</li> <li>Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową - tak jak No, ale dodatkowo koordynuje pracami różnych zespołów w ramach zadania</li> <li>Z - zatwierdzający (na piśmie)<br /></li>

</ul>Dodatkowo we współczesnych wykresach kompetencyjnych często dodaje się kolumnę Zapisy lub Dokumenty, która pozwala na śledzenie dokumentów przetwarzanych w zadaniach. Ze względu na ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych rezygnuje się natomiast z układu pierwiastkowego stanowisk pracy.<br /><br />

<table cols"9" cellspacing"0" border"0" frame"void" rules="none">

<tr> <td align"left" height"260" width"57" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size="3"><br /></font></i></b> </td> <td align"left" width"440" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3"> UCZESTNIK ZADANIE</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Pełnomocnik ds. SZJ</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Prezes</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Kierownik Działu/Wydziału</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Auditor wiodący</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Auditorzy</font> </td> <td align"center" width"68" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size"3">Pracownicy</font> </td> <td align"center" width"199" valign"bottom" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><font face"Bookman L" size"3">ZAPISY</font></b> </td> </tr> <tr> <td align"right" height"52" valign"middle" sdnum"1045;" sdval"1" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size"3">1</font></i></b> </td> <td align"left" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">Opracowanie rocznego programu auditów</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">W</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">Z</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">roczny plan auditów</font> </td> </tr> <tr> <td align"right" height"76" valign"middle" sdnum"1045;" sdval"2" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size"3">2</font></i></b> </td> <td align"left" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">Zlecenie wykonania auditu</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">W</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">zlecenie auditu, roczny plan auditów</font> </td> </tr> <tr> <td align"right" height"52" valign"middle" sdnum"1045;" sdval"3" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size"3">3</font></i></b> </td> <td align"left" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">Przygotowanie do auditu</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">W</font> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">lista pytań, zlecenie auditu</font> </td> </tr> <tr> <td align"right" height"34" valign"middle" sdnum"1045;" sdval"4" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size"3">4</font></i></b> </td> <td align"left" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">Przeprowadzenie auditu</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">I</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">W</font> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">I</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3"><br /></font> </td> </tr> <tr> <td align"right" height"52" valign"middle" sdnum"1045;" sdval"5" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size"3">5</font></i></b> </td> <td align"left" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">Opracowanie raportu</font> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">W</font> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">raport, karty działań...</font> </td> </tr> <tr> <td align"right" height"52" valign"middle" sdnum"1045;" sdval"6" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size"3">6</font></i></b> </td> <td align"left" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">Przyjęcie raportu, zatwierdzenie auditu</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">W</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><br /> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">raport, roczny plan auditów</font> </td> </tr> <tr> <td align"right" height"52" valign"middle" sdnum"1045;" sdval"7" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><b><i><font face"Bookman L" size"3">7</font></i></b> </td> <td align"left" valign"middle" style"border-top: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4">W</font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="4"><br /></font> </td> <td align"center" valign"middle" style"border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font face"Bookman L" size="3">raport do przegl. zarządzania</font> </td> </tr>

</table>


Autor: Sławomir Wawak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry