Ocena brak

Wykres Gantta

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011

Charakterystyka

Opracowany przez siebie wykres H. L. Gantt po raz pierwszy zastosował do przedstawienia planu produkcji formę graficzną w roku 1917. Na typowym wykresie Gantta wiersze zawierają stanowiska pracy, natomiast kolumny oznaczają jednostki czasu. Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu.

Za pomocą wykresu Gantta można nie tylko planować i kontrolować wykonanie planu, ale także poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń uwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania.


W przypadku wykresu wydajności pracy analizę przeprowadza się na podstawie zapisów rzeczywistych uzupełnionych o oznaczenia zakłóceń (np. brak pracownika, brak materiałów, brak instrukcji, remont maszyny, brak energii, brak narzędzi, brak doświadczenia wykonawcy, święta, narady, strajki, braki w kwalifikacjach wykonawcy, brak zlecenia).


Wykres Gantta jest graficznym sposobem planowania i kontroli. Planowanie i koordynowanie przebiegu różnych czynności w przekroju czasowym odgrywa istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji.

Wykresy Gantta służą do planowania działań wielopodmiotowych zarówno zespołowych, jak i grupowych. Przedstawiają następstwo kolejnych zdarzeń, uwzględniając również zadania wykonywane równolegle. Dzięki tej technice można także kontrolować realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.


800pxInne metody to: Hijmansa, Bernatene-Grena


Etapy

Technika ta obejmuje następujące etapy:

 • I etap: rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele szczątkowe,
 • II etap: ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych,
 • III etap: ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,
 • IV etap: określenie miejsca, w którym cele te mają być zrealizowane,
 • V etap: wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.

Zastosowanie

Wykresy Gantta znajdują zastosowanie uniwersalne we wszystkich dziedzinach działalności ludzi. Jak każda metoda również i ta posiada swoje wady i zalety. Główną zaletą wykresów Gantta jest możliwość bieżącej kontroli realizowanego przedsięwzięcia i dokonywania odpowiednich korekt. Do wad należy zaliczyć m.in.:

 • brak szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zadań (program Ganttproject umożliwia jednak dodawanie do nich opisów i komentarzy),
 • pokazuje jedynie kolejność zadań,
 • nie pokazuje najkrótszej drogi do ukończenia prac,
 • nie obrazuje najlepszego wykorzystania zasobów.

Wykres Gantta umożliwia kierownikowi podjęcie zobowiązań opartych na planowanych terminach zakończenia, pozyskanie dodatkowych zasobów dla skrócenia niektórych terminów.


Pobierz darmowe oprogramowanie:

Ganttproject - program do tworzenia wykresów Gantta i sieciowych, posiada wersję polską, działa na wszystkich systemach operacyjnych. Jest darmowy.


Rodzaje powiązań między zadaniami

W wykresie Gantta możliwe są różne zależności pomiędzy zadaniami:

 • FS (finish to start) - po zakończeniu czynności A rozpoczyna się czynność B,
 • SS (start to start) - zadanie B może się zacząć, gdy zacznie się zadanie A,
 • FF (finish to finish) - zadanie B może się skończyć dopiero po zakończeniu zadania A,
 • SF (start to finish) - zadanie A nie może się zakończyć przed rozpoczęciem zadania B (na zakładkę).

 • Autor: Barbara Bereska
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry