Ocena brak

Wykorzystanie odpadowych substancji organicznych

Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014

Produkcja biomasy mikroorganizmów może być efektywnym sposobem wykorzystania różnego typu odpadowych substancji organicznych. Można wskazać na następujące grupy surowców:

-    Odpady rolne - jest to duża grupa obejmująca odpady z hodowli zwierzęcej i roślinnej. Zwykle zawierają względnie mało składników metabolizowanych. Wymagają zagęszczenia i hydrolizy alkalicznej dla zwiększenia stopnia przyswajalności oraz biologicznego przerobu dla podniesienia wartości odżywczej.

—    Odpady z przemysłu papierniczego - ług posiarczynowy, który omówiony został w rozdz. 10.4.3.

-    Odpady browarniane - duża ilość odpadów organicznych, zwykłe w postaci półstałej. Wytłoków używa się zwykle bezpośrednio w spasaniu trzody, ale jest możliwe poddanie fermentacji stałej dla wzbogacenia w białka.

—    Odpady przemysłu spożywczego — wytłoki sojowe, buraczane, pulpy owocowe itp. stosowane są jako składniki pasz. Podejmuje się prace nad ich wzbogacaniem w białko w wyniku fermentacji ciała stałego.

Ciekawym przykładem wykorzystania surowców odpadowych jest proces

opracowany na uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie. Zrealizowany został w skali pilotowej w Brytyjskiej Kolumbii.

Schemat procesu podano na rys. 10.1. Proces polega na przetworzeniu rolniczych odpadów z produkcji zwierzęcej w procesie beztlenowym z otrzymaniem biogazu. Płyn pohodowlany jest używany jako źródło azotu (zamiast nawozów azotowo-fosforowych) w fermentacji tlenowej. Surowcem węgłowym jest słoma kukurydziana poddana hydrolizie alkalicznej. Można również używać odpadów z papierni.

Prowadzi się hodowle grzybów celulolitycznych Chaetomium cellulolyti-cum. Hodowla może być prowadzona w sposób ciągły, ze średnim czasem przebywania w fermentorze 4-12 h. Temperatura hodowli wynosi 37°C.

Płyn pohodowlany jest filtrowany. Przesącz o niskim BZT jest nietoksyczny i może być odprowadzany do ścieków. Osad z filtracji jest suszony w suszarniach bębnowych do ok. 10-12% wilgoci. Zawiera 25-35% białek i jest używany jako pasza.

 

Podobne prace

Do góry