Ocena brak

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - PUBLIC RELATIONS A DZIENNIKARSTWO

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Zdarza się, że public relations jest pojmowane bardzo wąsko - tylko jako kontakty z mediami. Wynika to z pewnościączęsto z ograniczonego traktowania tej dziedziny w przedsiębiorstwach, w których jedyną funkcją specjalisty PR (częstobyłego dziennikarza) jest bycie rzecznikiem prasowym.Związki między public relations a dziennikarstwem mogą wprowadzać pewne zamieszanie, ponieważ łączy ichwspólny cel: komunikowanie się z opinią publiczną. Jednak te zawody różnią się zdecydowanie.

Zasadnicze różnice między public relations a dziennikarstwem to:

PUBLIC RELATIONS

Zakres: public relations to nie tylko kontakty z mediami, alewpływanie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na każdymjego poziomie (w tym w zakresie zarządzania strategicznego,finansów firmy

Cele: celem jest nie samo rozpowszechnianie informacji, alewpływanie poprzez nie na świadomość, wiedzę i zachowaniaosób z wybranych grup otoczenia

Publiczność: różne rodzaje zbiorowości, do którychinformacja jest wysyłana nie tylko poprzez media; rodzajepubliczności są dokładnie wyselekcjonowane, a informacjedla nich - dobrane odpowiednio do potrzeb i wymagań odbiorców

Sposób dotarcia: wszystkie sposoby dotarcia do wybranychgrup otoczenia (mass media, formy niemasowe, Internet)

DZIENNIKARSTWO

Cele: zbieranie i publikowanie obiektywnych relacji zaktualnych wydarzeń

Publiczność: każde medium ma swoją ustaloną grupęodbiorców (widzowie stacji TV, czytelnicy konkretnego tytułuprasowego); to publiczność masowa o różnych cechach demograficznych

Sposób dotarcia: zazwyczaj poprzez jedno wybranemedium (druk, telewizja, radio)

Do góry