Ocena brak

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Przejrzystość postępowania

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- przebieg postępowania jest przejrzysty i na ile to możliwe – wystandaryzowany,

- klient wie, jak będzie przebiegało postępowanie: kiedy się rozpocznie i kiedy się zakończy, jakie zapadną uzgodnienia, w jaki sposób uzyska rozstrzygnięcie i jakie środki odwoławcze mu przysługują,

- klient wie, jakie warunki musi spełnić, by otrzymać rozstrzygnięcie,

- przebieg postępowania w podobnych sprawach jest taki sam,

- przebieg postępowania jest dokumentowany,

- urząd wyczerpujący i w sposób zrozumiały uzasadnia decyzje.

Do góry