Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie republika. Jak funkcjonowała republika Rzymska i czym różniła się od demokracji ateńskiej? Określ znaczenie republiki Rzymskiej dla historii europejskiego konstytucjonalizmu

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Republika - „rzecz ogółu”, polskim odpowiednikiem słowa republika jest rzeczpospolita. Republika to takie państwo, które obywatele uważają za swoje wspólne dobro. Obywatel republiki ma zatem na celu nie tylko osobiste dobro, ale także czuje się zobowiązany do działania dla ogółu. Czasem spotykamy się z innym rozumieniem słowa republika – jako takiej formy państwa, w której głową jest obieralny prezydent a nie król.

Republika rzymska, której praktyka i teoria miała dla historii europejskiego konstytucjonalizmu zasadnicze znaczenie, różniła się w istotny sposób od ateńskiej demokracji.

Ustrój republiki rzymskiej, chociaż ewoluował na przestrzeni stuleci, nigdy nie stał się w pełni demokratyczny. Kierowniczą rolę w państwie odgrywali przedstawiciele starych rodów patrycjuszowskich. Sprawowali oni najważniejsze funkcje i urzędy państwowe oraz wchodzili w skład senatu, kierującego wszystkimi bieżącymi sprawami wagi państwowej.

W Rzymie istniało co prawda Zgromadzenie Ludowe, które w myśl rzymskich prawników stanowiło źródło porządku prawnego, jednak w istocie mogło ono tylko przyjąć lub odrzucić propozycje zgłaszane przez senat i urzędników bez poprzedzającej decyzję debaty.

Znaczenie ustroju republikańskiego dla historii europejskiego konstytucjonalizmu polegało więc nie na idei rządów ludu, lecz przede wszystkim na przekonaniu o nadrzędności prawa oraz na sformalizowanej strukturze urzędów i zgromadzenia obywatelskiego.

Podobne prace

Do góry