Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie i znaczenie zasady "lex criminalio retro non agit"

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Zasada "lex criminalis retro non agit" - ustawa karna nie działa wstecz.

Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za czyn, w trakcie którego popełnienia nie był on zabroniony przez ustawę. Jest to jedna z zasad konstytucyjnych. Zasadę tę wyrażają akty prawa międzynarodowego. Art.15 paktów praw politycznych i obywatelskich ONZ i art.7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.

Podobne prace

Do góry