Ocena brak

Wyjaśnij pojęcie aktywnego czekania w systemach pracujących współbieżnie

Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011

Aktywne czekanie to czekanie z ciągłym sprawdzaniem, czy dostęp do zasobu krytycznego przypadkiem nie został zwolniony.

Analogią do aktywnego czekania w przypadku „prysznica hotelowego” było ciągłe sprawdzanie mieszkańców hotelu, czy na tablicy wstępu pod prysznic nie pojawił się przypadkiem numer ich pokoju. W przypadku „chińskich filozofów” było to ciągłe sprawdzanie czy przypadkiem dany filozof nie ma w danej chwili dostępu do dwóch pałeczek.

Do góry