Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia: „wąska norma” i „szeroka norma”

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

W przypadku istnienia populacji o regularnym rozkładzie (dane z obserwacji układają się w krzywą dzwonową Gaussa) procent wartości zmiennych między obliczonymi współczynnikami odchylenia standardowego jest stały. Stanowi to podstawę wydzielania tzw. „wąskiej normy” ( +/- 1s) – w granicach której znajduje się ok.68% dzieci i „szerokiej normy” ( +/- 2s) – w granicach której znajduje się ok.90% dzieci.

Zgodnie z założeniem krzywej dzwonowej, poza granicą szerokiej normy znajduje się więc ok.5% dzieci.

Do góry