Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia: poszkodowany, podejrzany, oskarżony, sprawca, świadek, świadek incognito

Autor /Rufin Dodano /27.04.2012

 

Poszkodowany – ma prawo żądać by policja przyjęła od niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ma również prawo brać udział w postępowaniu przygotowawczym, a więc zanim sprawa trafi do sądu, może składać wnioski dowodowe, wskazywać świadków, być przy oględzinach miejsca zdarzenia itd., a w procesie ma prawo występować jako oskarżyciel posiłkowy.

Oskarżonyosoba, przeciw której wniesiono akt oskarżenia.

Podejrzany – uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o postawieniu zarzutów.

Sprawca – ten, któremu w procesie udowodniono winę.

Świadek – ten, który został powołany do tej roli przez sąd, każda osoba wezwana w charakterze światka musi stawić się i złożyć zeznanie.

Świadek incognitozachowanie tożsamości świadka w tajemnicy, gdy jej ujawnienie byłoby zagrożeniem dla życia, zdrowia, wolności albo mienia samego świadka lub jego najbliższych.

Podobne prace

Do góry